Değerlendirme Kriterleri
 
  • Yenilikçilik
  • Rekabetçi farklılaştırma
  • Uygulanabilir ve sürdürülebilir olması
  • Başarı olasılığı
  • Projenin özgünlüğü
  • İstihdam yaratma potansiyeli
  • Toplum ve çevreye olan etkileri
  • Finansman kriterleri: Nakit akışları, başa baş noktası, yatırımın geri dönüşü
  • Ürün/Hizmet-Pazar konumlandırması: Ürünün/hizmetin hedef pazara uygunluğu, Pazar yaratabilme gücü, Pazar payı 
  • İşletmenin büyüme olanakları (Şube açma, franchising vb.)