İESOB
 

1958 yılında kurulan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB), 5362 Sayılı “ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU”NA bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan İESOB, Türkiye'nin en büyük ikinci meslek kuruluşudur. Bünyesindeki 129 meslek odası aracılığıyla toplamda İzmir'deki 110.000 aktif esnaf ve sanatkârın değişen dünya ekonomisine ve günümüz bilgi çağına ayak uydurabilmesini sağlamayı, yasal ve kurumsal konularda entegrasyonunu gerçekleştirmeyi ve günlük iş akışından kaynaklanan her türlü sorunlarında çözümün bir parçası olmayı amaç edinmenin yanında, yenilik değişim ve dönüşümde öncü bir kuruluş olarak çalışmalar ve araştırmalar yapmayı kendine asli görevler olarak belirlemiştir.