Ege Üniversitesi İ.İ.B.F.
 

EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1992 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç bölüm yer almakta olup geniş akademik kadroyla lisans, tezli - tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Fakültede yürütülen programların temel amaçlarından biri, 21.Yüzyılın zorlayıcı şartları ve küresel rekabetin artmasıyla, arzulanan  “profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci bireyler” yetiştirilmesini sağlayacak donanımın verilmesidir. Bu doğrultuda öğrencilere, artan küresel rekabet ortamına uygun esnek bir düşünme tarzı ile bu ortamlara adaptasyon yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir. Eğitim programlarının dışında fakülte iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla da yakın ilişkilerini sürdürmekte ve bu bağlamda çeşitli projeleri de başarıyla yürütmektedir.