Bornova Belediyesi
 

1881 yılında ilk belediye teşkilatı oluşturulan Bornova, 1981 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı metropol belediyesi olarak işlevini sürdürmektedir. Bornova Belediyesi toplumun yoksul ve ezilen kesimlerine öncelik tanıyan bir yaklaşımı temel almaktadır. Emeğe, sosyal adalete ve insan haklarına saygılı olmayı, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve dayanışma gibi insani değerlere sahip çıkmaktadır. Hemşeriler arasında sosyal-kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, farklı kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ile uzman kişilerin katılımını sağlamayı ilke edinmiştir. Hukuka saygılı bir şekilde, toplumun hak ve yararlarını gözeterek, bilimsellik ve nesnellikten, akılcılıktan, kaliteden hiç bir zaman ödün vermeyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün Bornova hemen her alanda Türkiye’ye hatta dünyaya örnek bir kent haline gelmiştir.