Neden Girişim Kampüsü
 

Girişimcilik, son yıllarda tüm dünyada hissedilen küresel krizlerin de etkisiyle, başta ekonominin yeniden canlandırılması ve sonrasında gerek yatırımların  gerekse toplumsal refahın arttırılması açısından giderek daha çok önem kazanmaktadır. 

Söz konusu krizlerin sonucunda ortaya çıkan en olumsuz sonuçlardan bir tanesi işsizlik oranında yaşanan artış olup, bu olumsuzlukla mücadelede girişimcilik en önemli faktör olarak görülmektedir. Çünkü araştırmalar ürün, hizmet ve süreçlerde yaratıcılığını kullanarak bir yenilik getirirken tüm riski üzerine alarak mevcut işletmeler tarafından karşılanamayan tüketici isteklerini gören, gelecekteki ihtiyaçları tahmin eden ve fırsatları değerlendiren girişimci ekonomiyi canlandırmada ve istihdam yaratmada etkin bir role sahip olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde de, işsizlik en önde gelen ekonomik ve sosyal sorunlardan biri olup Ağustos 2015 TÜİK verilerine göre ülkemizde genç işsizlik oranı % 18.3, meslek lisesi mezunlarında işsizlik oranı % 17.5 ve üniversite mezunlarında işsizlik oranı % 18.5’dur. Bu kapsamda işsizliğin azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmakta, alınması gerekli tedbirler sıralanmakta ve bu doğrultuda kamu kurumları aracılığıyla işsizlikle mücadele için çeşitli politikalar geliştirilmektedir. Bu politikaları uygularken atılması gerekli adımlardan biri de “Girişimciliği” teşvik etmek ve önündeki bürokratik ve ekonomik engelleri kaldırarak, “Girişimcinin iş ve istihdam yaratma potansiyelini” daha çok ortaya çıkarmaktır.