İ.İ.B.F. Faaliyetleri
 

Fakültemiz faaliyetleri arasında

  • Üniversite – Sanayi İşbirliği
  • Staj Olanakları (Yurtiçi-Yurtdışı)
  • İşletme Gezileri
  • Kariyer Günleri
  • Öğrenci Kongreleri (İktisat ve Uluslararası İlişkiler)
  • Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler
  • Öğrenci Kulübü

gibi faaliyetler yer almakta fakültemiz aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayicileriyle işbirliği içinde panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemekte, projeler ve eğitim programları yürütmektedir. Ayrıca her yıl fakültemiz tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerine katılan önemli firmalar pek çok öğrencimizi istihdam etmektedir.